دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

مجموعه کلسیم - منابع غذایی کلیسمی

رفتن به بخش پرسش و پاسخ

در این مجموعه اطلاعاتی کامل در زمینه کلسیم، خصوصا کلسیم شیر و ضرورت مصرف لبنیات بدلیل محتوای کلسیمی آن، باورهای عمومی در ارتباط با تاثیرات منفی یاعدم تاثیرگذلری مثبت کلسیم شیر، مقایسه عملکرد کلسیم شیر با کلسیم در برخی از منابع گیاهی مثل بادام، انجیر و بروکلی، اشاره ای به شیره های گیاهی و محتوای کلسیم و دسترسی کلسیمی آنها، پوسته تخم مرغ بعنوان منبع کلسیم ارزان و در دسترس و ... فراهم شده که با کلیک به روی لینک هر عنوان در بخش لینک های این مجموعه، در پلتفرم مورد نظر خود، به اپیزود یا پست مربوطه دسترسی خواهید داشت. و همچنان مطالب جدید به این مجموعه اضافه خواهد شد.

1
2
بعدی
اشتراک گذاری
drnasrinmoayednia.com/col/fe973