دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

من از تو هر لحظه ترانه می شوم ...

من از تو هر لحظه ترانه می شوم ...

به لحظه هایم لبخند بزن که من بیمار خنده های توام ...

0:00 0:00
من از تو هر لحظه ترانه می شوم ...

دوباره زاده می شوم  

از نواش نرم انگشتانت

روی خستگی آغوشم

میشکفم  

ازگرمی حلقه دستانت  

دور غبار تنم

خلق میشوم  

از برق نگاهت

روی نمناکی چشمانم

تازه می شوم

از طنین آوای صدایت  

زمزمه وار در سکوت روزهایم

من

از تو

هر لحظه  

ترانه می شوم در وصف عاشقانه هایت  

که تو

تعبیر یک خیالی  

در شکوه یکی شدن ...

گنجنامه عشقی  

کتابی ناخوانده

شوق یک آغوش ...

- به لحظه هایم لبخند بزن  

که "بیمار خنده های توام"

- من  

دوباره

"دچار شده ام"

و اینبار در واقعیت گرم تنت ...

نویسنده: مژده ناصری

________________

خوانش:نسرین مویدنیا 

 27 سپتامبر 2023 

 5 مهر 1402

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/med/29afd